Pivo Březňák je nazváno po obci Velké Březno, kterou najdete na pravém břehu Labe kousek za Ústím nad Labem. Pivo se zde vaří už od roku 1753, tedy více než 260 let. Březňák se odtud vyvážel do celého světa - USA, Afrika, Jižní Amerika a jeden čas byl podávám i v britské Sněmovně lordů. Ve Velkém Březně se nachází také stejnojmenný zámek, který stojí za návštěvu. Jednou ročně pořádá pivovar den otevřených dveří s bohatým kulturním a pivním programem.

Historie pivovaru

 • 1606 – první písemná zmínka o pivovaru (kupní smlouva)
 • 1753 – postaven nový dvůr a pivovarská budova, stavitelem byl Ferdinand Bonaventura hrabě Harrach
 • 1841 – panství včetně pivovaru přechází do majetku českého místodřžícího hraběte Chotka
  1878 – pivovar si najímají podnikatelé R. Eckelmann a W. Wolfrum
 • 1896 – přeměna podniku na akciovou společnost v čele s Karlem Chotkem
 • 1890 – 1903 – přiváží zlaté medaile ze sedmi výstav /Vídeň, Berlín, Mnichov, Teplice?/
 • 1900 – vaří 18 druhů piv / Senátor, Priessner-Urquell, Bavaria, Korunní, Březňák, Urbräu..
 • 1900 – obchodní zástupci /Berlín, Drážďany, Londýn, Kapské město, Dares-saalam,?/
 • 1902 – dvorním dodavatelem s právem označení výrobku císařskou orlicí
 • 1906 – registruje ochrannou známku s portrétem pana Cibicha
 • 1906 – z původně výstavního pavilonu se stává slavná restaurace TIVOLI
 • 1906 – z ročního výstavu téměř 80 000 hl třetinu vyváží – Evropa, USA, Afrika,J.Amerika
 • 1928 – nahrazuje dřevěné kvasné nádoby betonovými
 • 1930 – jako první v ČSR užívá automatický zátkovací stroj švédského systému ALKA
 • 1933 – instalována varna vyrobená 1. brněnskou strojírnou, varna je dosud v provozu
 • 1942 – pivo exportováno na Saharu pro Rommelovu Afrikakorps
 • 1945 – pivovar konfiskován pod národní správou
 • 1948 – součástí Krušnohorských pivovarů, n.p.
 • 1960 – součástí národního podniku Severočeské pivovary
 • 1992 – privatizace do Ústeckých pivovarů,a.s.
 • 1998 – pivovar se stává součástí skupiny Drinks Union, a.s.
 • 2005 – výstav kolem 250 000 hl
 • 2008 – pivovar se stává součástí koncernu Heineken

Kdo byl Victor Cibich

Velkobřezenský občan Victor Cibich (*11. prosince 1856 v Hustopečích u Brna) byl zamětnancem dráhy a velkým milovníkem piva. V roce 1906 ho oslovila správní rada s nabídkou stát se tváří piva Březňák. A Cibich rád souhlasil. Jeho portrét se od té doby objevuje na etiketách, cedulích, inzertních a propagačních materiálech všeho druhu. Jako honorář obdržel doživotní rentu 30 tupláků týdně, které popíjel v restauraci Tivoli ve Velkém Březně. Cibich zemřel v 59 letech jako vážený občan, o čemž svědčí i jeden z obrazů na zámku Velké Březno, kde  za rakví na Cibichově pohřbu kráčí osobně hrabě Chotek.

Cibich je patrně nejvíce potrtrétovaným Čechem na světe, jeho tvář znají ve Vietnamu, v Itálii, ve Francii, v Americe, v Kostarice, Uruguayi a spoustě dalších státech. Dle odhadů byl zpodobněn ve více než 2,5 miliardách kopií.

K poslechu: Český Rozhlas: Victor Cibich - nejvíce portrétovaný Čech na světě

Galerie pivních tácků

 

Zdroj: Český Rozhlas, Archiv Muzea města ústí nad Labem, Internet

Otevírací doba

Pondělí 10 - 22
Úterý 10 - 22
Středa 10 - 22
Čtvrtek 10 - 22
Pátek 10 - 22
Sobota 10 - 22
Neděle 10 - 22

Rezervace

Tel.: 606 979 079