Od 31. 5. 2017 je dle ust. § 8, odst. 1, písm. k, zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, V Pivnici Na Růžku zakázáno kouření včetně používání elektronických cigaret.

Zjistí-li  provozovatel provozovny stravovacích služeb, kde je kouření a používání elektronické cigarety podle § 8 nebo § 17 odst. 1 zakázáno, porušení tohoto zákazu, je povinen osobu, která nedodržuje zákaz kouření nebo zákaz používání elektronické cigarety, vyzvat, aby v tomto jednání nepokračovala nebo aby prostor opustila. Tato osoba je povinna výzvy uposlechnout.

Otevírací doba

Pondělí 10 - 22
Úterý 10 - 22
Středa 10 - 22
Čtvrtek 10 - 22
Pátek 10 - 22
Sobota 10 - 22
Neděle 10 - 22

Rezervace

Tel.: 606 979 079